• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
 • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

ماموریت بنیاد توسعه کسب و کار

 • ظرفیت‌سازی برای اشتغال دانش‌بنیان فارغ‌التحصیلان تمام رشته‌های دانشگاه
 • توسعه زیرساخت‌های ارتقای توسعه کارآفرینی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه‌های مختلف
 • ایجاد تعامل مؤثر میان اندیشمندان و محققان حوزه‌های مرتبط با هنرمندان و تولیدکنندگان
 • حمایت از تجاری‌سازی صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم مبتنی بر دستاوردهای علمی، پژوهشی و تجارب علمی هنرمندان
 • جلب حمایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه کسب و کار خلاق
 • ثروت‌آفرینی برای دانشگاه از طریق ارزش تولید شده در شرکت‌های زایشی
 • ایجاد کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی جهت افزایش سهم ایران از اقتصاد در منطقه آسیا
 • ایجاد هلدینگ بین‌المللی کسب و کار خلاق

چشم انداز بنیاد توسعه کسب و کار

توسعه کارآفرینی و تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ظرفیت های جهاد دانشگاهی و پارک از طریق

 • سازماندهی،توسعه و وحدت رویه در تشکیل و مدیریت مراکز کسب و کار وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ
 • پیشنهاد سیاست ها و دستیابی به آخرین یافته ها و نوآوری های کسب و کار در راستای تجاری سازی طرح های پژوهشی، فناورانه و ایده های آموزشی
 • ارائه خدمات تخصصی،پژوهشی، تولیدی، خدماتی و کسب و کار های مرتبط با حوزه های مختلف در دانشگاه
 •