• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

دانشگاه علم و فرهنگ با برخورداری از رشته‏هاي گوناگون دانشگاهي در مقاطع مختلف تحصیلی، بهره‏مندی از مزایای پارک علوم و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی به عنوان تنها پارک تخصصی در حوزه علوم و و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی در گستره ملی و نیز امکان استفاده از ظرفیت‏ها و توانمندی‏های نرم‏افزاری و سخت‏افزاری پژوهشگاه‏ها و پژوهشکده‏های جهاد دانشگاهی، دارای زیرساخت‏ها و مزیت‏های رقابتی لازم برای تشکیل و ترویج واحدهای کسب و کار خلاق، نوآور، کارآفرین، دانش بنیان و ارایه الگوی دانشگاه کارآفرین در منظومه آموزش عالی کشور است.

در راستای تحقق این هدف، با یاری خداوند متعال و به استناد “ماده 6 مصوبه مورخ 8 اسفند 1393” هیات امنا و متعاقب آن به استناد بند 2 ماده 18 اساسنامه دانشگاه علم و فرهنگ “بنیاد توسعه کسب و کار  دانشگاه علم و فرهنگ” در چهارچوب ضوابط و آیین نامه‏های دانشگاه و مواد این اساسنامه تشکیل می‏شود.