• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

یونی بووك

گروه یونی بووك زیر مجموعه شرکت آدرینا جویان دانش متشکل از دانشجویان علم و فرهنگ با هدف کاهش هزینه هاي کتب آموزشی و همچنین کارآفرینی براي تمام دانشجویان کشور فعالیت خود را در بهمن سال 1398 شروع کرد. هم اکنون 15 نفر در مجموعه یونی بووك در ردیف هاي شغلی : نقاد کتاب ، تولید محتوا ، حسابدار ، پشتیبان ، مدیر فروشگاه مسؤل تامین و پیک موتوري فعالیت می کنند.

یونی بووك چه خدماتی می دهد

یونی بووك با ایجاد شبکه جامع کتاب هاي خوانده شده قیمت کتاب ها را تا 80 درصد پایین تر قیمت بازار عرضه می کند همچنین جلوگیري می کند از قطع درختان و فرهنگ سازي براي دور نریختن کتاب ها و استفاده چندین و چندین باره از کتاب ها، در این شبکه هر کسی می تواند کتاب هایی که به آن ها نیاز ندارد را وارد این چرخه کند و به فروش برساند ؛ نکته ي قابل ذکر اینه که کتاب هایی که حتی با 80 درصد به فروش می رسد صاحبش فرد خریدار است و الزامی به برگردان آن به چرخه نیست به طور کلی کتاب ها به صورت امانی به مشتري داده نمی شود و براي مادام العمر متعلق به مشتري است. یونی بووك با همکاري ناشران و پخش کننده هاي بزرگ کتب آموزشی و عمومی در حوزه هاي فنی مهندسی و کشاورزي علوم انسانی ، رمان و کتاب داستان ، علوم پزشکی ، حقوق و … توانایی تامین تمام کتاب دانشجویان را به صورت کتاب هاي نو و با تخفیف خدمات خود را ارایه می دهد.