• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
 • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
چشم انداز:
یک مرکز خدمات مهندسی، فنی، بازرگانی توانمند که با ارائه خدمات تخصصی متنوع  به فعالان بخش‌های صنعتی و تولیدی و بازرگانی ضمن کمک به ارتقاء تکنولوژی و حل مشکلات صنایع، با حذف واسطه های غیرضروری بین تولید کننده و مصرف کننده  درکاهش قیمت تمام شده محصول، افزایش بهره وری، رونق تولید و توسعه بازارنقش آفرینی خواهد کرد. 
 اهداف :
 •   ارائه خدمات بازرگانی، مدیریتی، مهندسی و تعمیرات در رشته‌های مختلف  فنی نظیر برق ،الکترونیک، مخابرات، ابزار دقیق، مکانیک مکاترونیک و …  به کارخانجات و واحد‌های صنعتی  
 • کمک به  رفع نیازهای فنی، مهندسی و لجستیکی  و مدیریتی بخش های مختلف اقتصاد( صنعت ، کشاورزی ، خدمات)  کمک به توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت 
 • انجام مطالعات عارضه یابی،  بازارسنجی و بازار سازی به منظور کاهش هزینه های واسطه ای بخش توزیع و فروش 
 • کمک به کاهش قیمت تمام شده مصرف کننده نهایی و در نتیجه توسعه بازار فروش مراکز صنعتی و تولیدی 
 • استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد سایت‌های اطلاع رسانی و خدماتی برای ارائه خدمات متنوع به فعالان بخش‌های صنعتی و تولیدی و بازرگانی و … 
 • کمک به تامین مواد اولیه  صنایع از بازارهای داخلی و خارجی 
 • مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی و خدماتی   
 •  مشاوره  و همکاری در صدور خدمات فنی و مهندسی و محصولات تولیدی
خدمات ما:
 • خدمات فنی و مهندسی
 • خدمات بازرگانـــی
 •  تجهیزات صنعتی
 • تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • خدمات آموزشی
 • خدمات بیمه ای