• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

واحدهای راه انداری شده یا در حال راه‏ اندازی بنیاد توسعه کسب و کار؛

       توسعه کارآفرینی و کمک به توسعه و تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه
علم و فرهنگ با استفاده از ظرفیت­ های جهاد دانشگاهی و…
                     پارک از طریق:

o
ساماندهی،
توسعه و وحدت رویه در تشکیل و مدیریت  مراکز
کسب و کار وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ.

o
پیشنهاد سیاست­ ها،
راهبردها و دستیابی به آخرین یافته­ها و نوآوری­ های کسب و کار در راستای تجاری­ سازی
طرح­ های پژوهشی، فناورانه و ایده ­های آموزشی.

o
ارائه خدمات
تخصصی، پژوهشی، تولیدی، خدماتی و کسب و کارهای مرتبط با حوزه­های مختلف در
دانشگاه.