• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

پیام رئیس دانشگاه علم و فرهنگ

بالندگی دانشگاه از نظر آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار، مهم‌ترین ماموریت دانشگاه است.
دستیابی به جایگاه مناسب علمی و فناوری در منطقه از هدف‌گذاری‌های مسئولین کشور است که دانشگاه ها از جمله دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این مسیر مسئولیت های مهمی بر عهده دارند. دانشگاه علم و فرهنگ در سومین دهه فعالیت خود و پس از توسعه کمی، نهادینه کردن آموزش‌های کیفی و ترویج پژوهش‌های کاربردی همگام با دانشگاه‌های پیشرفته جهان در مسیر کارآفرینی حرکت می‌کند و تلاش دارد در زمره دانشگاه‌های نسل سوم (کارآفرين) قرار گرفته و نقش جدی‌تری در ایجاد اشتغال، توسعه تکنولوژی و خلق ارزش اجتماعی ایفا نماید.
به عبارت دیگر، بالندگی دانشگاه از نظر آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار، حضور جدی و موثر در عرصه های ملی و بین المللی با مشارکت اساتید و دانشجویان، مهم‌ترین ماموریت دانشگاه است که تمامی برنامه های مدیریتی و اجرایی دانشگاه با این رویکرد پیش‌بینی شده اند.
بی‌شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه‌های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. توسعه مهارت‌های شغلي، حرفه‌ای و توانمندسازي دانشجويان و استادان همسو با فرآيند توسعه ملي و حل مسائل جامعه به روش علمي از مهم ترین وجوه کليدي دانشگاه نسل سوم است. «آموزش محوری» با هدف دفاع از حقیقت در نسل اول دانشگاه‌ها، «پژوهش محوری» با هدف کشف حقیقت به وسیله ترویج روش علمی در نسل دوم دانشگاه‌ها و «کاربردی کردن دانش» در مسیر خلق ارزش در نسل سوم دانشگاه‌ها دنبال می گردد که دانشگاه علم و فرهنگ هم اکنون در مرحله سوم قرار دارد.
دانشجویان با هدف کسب علم و نقش آفرینی در سازندگی کشور، دانشگاه علم و فرهنگ را برای تحصیل خود انتخاب کرده‌اند و لذا تلاش بر این است که بتوانیم با ایجاد بستر مناسب در این دانشگاه در بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی شاهد بالندگی نسل‌های متعددی باشیم. دانشگاه کارآفرین از مهم ترین پیشران های خلاقیت و توسعه است و تاسیس پارک‌های علم و فناوری از راهبردهای مهم برای نیل به هدف اصلی است که خوشبختانه دانشگاه علم و فرهنگ در این زمینه نیز خوش درخشیده و با تاسیس پارک علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، فضای مناسبی برای دانشجویان رشته های مختلف هنر، معماری، عمران، فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم گردشگری و علوم پایه به وجود آورده است. بی تردید موفقیت در زمینه‌های یادشده میسر نخواهد بود مگر با حضور دانشجویان سرافراز، اساتید توانا و کارکنان دلسوز که همه با هم محور توسعه علمی، پژوهشی، فرهنگی و کارآفرینی دانشگاه محسوب می‌شوند.
به حول و قوه الهی با اعتقاد به اصل خودباوری، امیدوار به توسعه و سازندگی با اعتماد به نفس ملی و علمی در کنار یک دیگر در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی گام برمی داریم.