• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
 • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

تاریخ امضا قرارداد:99/11/01 ساعت 11 الی13

قرارداد آموزشی تربیت نیروی کار ماهر گلخانه‌ای فیمابین معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به نمایندگی آقای امیر خراسانی آقازاده (سرپرست معاونت) و از یک سو بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ(مرکز جامع توانمند سازی و کارآفرینی) به نمایندگی آقاي دكتر عزیز اله جعفری منعقد گردید. با عنایت به رویکردهای دولت و وزارت جهادکشاورزی برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک کشاورزی و افزایش سطح گلخانه‌ها به حدود 60 هزار هکتار در افق 1404، لذا پیش بینی و تامین نهاده ها و منابع انسانی ماهر در زمینه تولیدات گلخانه‌ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است در غیر اینصورت توسعه گلخانه ها در کشور به اهداف واقعی خود درخصوص ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری تولید و درآمدزایی و … نخواهد رسید. یکی از مهمترین الزامات توسعه گلخانه‌ها، تامین نیروی ماهر گلخانه‌ای است که براساس برآوردهای صورت گرفته تا افق 1404 به بیش از 500 هزار نفر نیروی ماهر گلخانه‌ای نیاز است. در راستای تامین این تعداد نیروی انسانی موردنیاز و با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات آموزشی و مهارت‌آموزی موجود در مرکز جامع توانمندسازی و کاآفرینی، این قرارداد آموزشی به منظور دستیابی به اهداف زیر منعقد گردیده است.

 

 1. اهداف کیفی و کمی
 • تربیت نیروی ماهر به منظور انجام امور مربوط به تولیدات گلخانه‌ای (سبزی و صیفی، نشاء، گل و گیاه، قارچ خوراکی، گیاهان دارویی، سایر)
 • آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی در بخش تولیدات گلخانه‌ای
 • افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تولیدات گلخانه‌ای

توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاریمنعقد شده است.

موضوع قرارداد در خصوص تربیت نیروی کار ماهر گلخانه‌ای در زمینه های زیر می باشد:

 • کشتکار گلخانه‌های خاکی
 • کشتکار گلخانه‌های هیدروپونیک
 • کشتکار گلخانه‌ای خیار
 • کشتکار گلخانه‌ای گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای
 • کاربر کنترل آفات و بیماری‌ها در گلخانه
 • طراح و مجری احداث گلخانه
 • مجری احداث و طراحی گلخانه‌های کشت خاکی و کشت بدون خاک
 • نصاب سازه ، ادوات و تجهیزات گلخانه‌های کشت خاکی و کشت بدون خاک
 • تعمیرکار تجهیزات، تاسیسات و ادوات گلخانه‌های کشت خاکی و کشت بدون خاک99