• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

:اعم صحبت‌های مطرح شده در جلسه مورخ 1399/09/24

  1. ارایه گزارشی از رویکرد مجازی مرکزنوآوری و شکوفایی بنیاد توسعه کسب و کار (پیج اینستاگرامی، سایت و طراحی سامانه مجازی).
  2. ارایه گزارشی از فعالیت‌های بنیاد توسعه کسب و کار.
  3. ارایه گزارشی پیش بینی ایجاد اشتغال، درآمد و هزینه و سود برای دانشجویان.
  4. برای اعضا هیئت علمی و دانشجویان بستر فراهم شده که میتواند بیزینس خود را در دانشگاه آغاز کنند.
  5. درخواست مشارکت تمامی حوزه‌ها با رویکرد کارآفرینی و تحقق اقتصادی دانشگاه با بنیاد توسعه کسب و کار.
  6. بررسی و تعیین دستور ششمین جلسه شورای راهبری بنیاد.