• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

دکتر سید سعید هاشمی – رییس دانشگاه – طی حکمی دکتر حمید صابر فرزام را به عنوان «سرپرست بنیاد توسعه کسب و کار» این دانشگاه منصوب و از خدمات دکتر عزیزاله جعفری تقدیر و تشکر کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: انتظار دارد با توجه به رویکرد دانشگاه در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین و ایجاد و تقویت هسته‌های کسب و کار دانشجویی با مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان گام بردارید و امید است در ایجاد بسترهای مناسب برای پرورش کارافرینان آینده و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود گام‌های مؤثرتری برداشته شود.
دکتر حمید صابر فرزام سوابقی چون: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، ریاست سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور و معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیبا سازی شهر تهران را در سوابق کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد.