• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

دانشگاه علم و فرهنگ با برخورداری از رشته‏ هاي گوناگون دانشگاهي در مقاطع مختلف تحصیلی، بهره‏مندی از مزایای پارک علوم و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی به عنوان تنها پارک تخصصی در حوزه علوم و و فناوری‏های نرم و صنایع فرهنگی در گستره ملی و نیز امکان استفاده از ظرفیت‏ها و توانمندی‏های نرم‏ افزاری و سخت‏ افزاری پژوهشگاه ‏ها و پژوهشکده‏ های جهاد دانشگاهی، دارای زیرساخت‏ها و مزیت‏ های رقابتی لازم برای تشکیل و ترویج واحدهای کسب و کار خلاق، نوآور، کارآفرین، دانش بنیان و ارایه الگوی دانشگاه کارآفرین در منظومه آموزش عالی کشور است.

در راستای تحقق این هدف، با یاری خداوند متعال و به استناد “ماده 6 مصوبه مورخ 8 اسفند 1393” هیات امنا و متعاقب آن به استناد بند 2 ماده 18 اساسنامه دانشگاه علم و فرهنگ “بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ” در چارچوب ضوابط و آیین نامه‏ های دانشگاه و مواد این اساسنامه تشکیل می‏شود.

• اهداف بنیاد توسعه کسب و کار:
توسعه کارآفرینی و کمک به توسعه و تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ظرفیت های جهاد دانشگاهی و پارک از طریق:
o ساماندهی، توسعه و وحدت رویه در تشکیل و مدیریت مراکز کسب و کار وابسته به دانشگاه علم و فرهنگ.
o پیشنهاد سیاست ها، راهبردها و دستیابی به آخرین یافته ها و نوآوری های کسب و کار در راستای تجاری سازی طرح های پژوهشی، فناورانه و ایده های آموزشی.
o ارائه خدمات تخصصی، پژوهشی، تولیدی، خدماتی و کسب و کارهای مرتبط با حوزه های مختلف در دانشگاه.